โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

หนังสือ เข้าโรงเรียนไหน? ใจสบายทั้งบ้าน

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ
โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

หนังสือ Mother & Care

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ
โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

ไทยทีวีสีช่อง 3 – รายการ “สมรภูมิไอเดีย”

เข้าถ่ายกิจกรรมทำนาปลูกข้าวที่โรงเรียน


โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

นิตยสารดิฉัน

คอลัมนิสต์จากนิตยสาร “ดิฉัน” เข้าสัมภาษณ์ครูเชฐ

เรื่อง การจัดการศึกษาทางเลือก  ในคอลัมน์ “เขาพูด เธอพูด”
ซึ่งตีพิมพ์ในปักษ์ของเดือนกรกฎาคม 2551

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

ช่อง 9 อสมท

ถ่ายทำรายการ “โลกใบใหม่”


หนังสือพิมพ์ Bangkok Post

“Teaching them young”

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ

นิตยาสาร Family Weekend


นิตยสาร รักลูก

โรงเรียนทอรัก โรงเรียนทางเลือกสมุทรปราการ โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนน่าเรียน สมุทรปราการ โรงเรียนบางนาโรงเรียนเทพารักษ์ เด็กเก่งไม่ต้องเร่ง พิเชฐ โพธิ์ศรีประเสริฐ