คุณครูแบบไหน ที่เหมาะกับลูกของเรา?


“…คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยบ้างไหมว่าครูแบบไหนที่เหมาะกับลูกของตนเอง บางคนบอกว่าครูต้องเรียนจบมาสูง ๆ บางคนบอกว่าครูต้องทำงานหนักและต้องทุ่มเทให้กับเด็ก หรือบ้างอาจจะบอกว่าครูต้องทำงานด้านเด็กมาหลายปี และต้องได้ผ่านการอบรมด้านเด็กมาอย่างโชกโชน

…เราควรจะพิจารณาครูสิ่งแรกจากความรักและความเมตตาที่มีให้กับเด็ก เพราะจริง ๆ แล้วหัวใจสำคัญในการเลี้ยงดู อบรม บ่มเพาะเด็กนั้นคือความรักของผู้ใหญ่นั่นเอง เด็กรู้อยู่แล้วว่าครูเป็นผู้มีอำนาจ และเด็กรู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของครูคือการสอน แต่หากเด็กสามารถสัมผัสได้ถึงความรัก ความเมตตา และความอบอุ่นแล้ว สุดท้ายเด็กจะซึมซับความปรารถนาดีจากครูและเต็มใจนำไปปฏิบัติ

…โรงเรียนบางแห่งเน้นการอบรมครูเป็นหลัก แต่ได้ปล่อยปละละเลยเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญในตัวครูคือความเมตตา (หรืออาจจะเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้) โรงเรียนเหล่านี้จะให้ความสำคัญกับการอบรมครูอยู่ตลอดเวลา แต่สุดท้ายครูกลับขาดความรัก ความเมตตา หรือแม้กระทั่งความเข้าใจในตัวเด็ก เพราะครูมีความคิดอยู่เสมอว่าฉันเป็นครู ฉันมีอำนาจ ฉันถูก และเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็มักจะประทับตราเด็กทันทีว่า “เด็กผิด” ซึ่งทำให้เด็กเองขาดความมั่นใจและมีความรู้สึกว่าถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา

...การเรียนรู้ของเด็กต้องมาจากความรักและความเมตตาของครูผู้สอน ถึงแม้เราต้องการจะบ่มเพาะเด็กให้เกิดวินัยและความรับผิดชอบ แต่เราก็ไม่ควรใช้วิธีออกคำสั่งเพื่อการเอาชนะ รวมถึงการขอโทษเด็กเมื่อครูทำผิด จะทำให้เด็กเกิดความเคารพและความศรัทธาในตัวครู ในขณะที่บางโรงเรียนบอกว่าวิธีการนี้จะทำให้ครูควบคุมเด็กไม่ได้

…โรงเรียนทางเลือกคือโรงเรียนที่ให้ความสำคัญด้านจิตใจ และต้องการปลูกฝังมากกว่าการหวังผลลัพธ์ระยะสั้น พลังที่มาจากจิตใจเด็กเองนั้น สำคัญกว่าการถูกบังคับให้ทำ เด็กควรจะมีความสุข สนุก รู้สึกปลอดภัย และรักที่จะมาโรงเรียน”

ครูเชฐ – ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทอรัก